Terapia lęku Łódź

Psychoterapia

Od chwili swoich narodzin, psychoterapia dopomogła milionom ludzi na całym świecie w uporaniu się z problemami, wobec których tradycyjna medycyna pozostawała bezradna. W przeciwieństwie do psychoanalizy, która – jak wyraża się jej ojciec, Zygmunt Freud – polega przede wszystkim na studiowaniu własnej osobowości, psychoterapia stawia sobie za cel aktywną współpracę klienta i terapeuty. Zadaniem psychoterapeuty jest wskazanie pacjentowi mechanizmów i doświadczeń, które stoją za określonymi problemami, a następnie wyuczenie takich sposobów działania, które pozwolą na uporanie się z nimi. Profesjonalna psychoterapia jest zatem bardzo istotnym elementem utrzymania higieny psychicznej.

Terapia lęku

Jedną z najpowszechniej występujących chorób cywilizacyjnych, dotyczących sfery psychicznej człowieka, są zaburzenia lękowe. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tą kwestią, a także zapotrzebowaniu klientów, psychoterapeuci starają się wypracować nowoczesne metody integracji zdrowia nerwowego. Stąd też w centrum ich uwagi znajduje się obecnie coraz częściej terapia lęku Łódź jest miastem, którego mieszkańców problem zaburzeń lękowych dotyka w nie mniejszym stopniu, co mieszkańców innych światowych metropolii. Charakterystyczna struktura społeczna, luźne więzi rodzinne, wysokie bezrobocie i dość niski na tle innych dużych ośrodków w Polsce dochód gospodarstw domowych przyczyniają się do rosnącej skali tego problemu.

Konsultacje

Jako psychoterapeutka oferuję stałe konsultacje dla wszystkich, którzy odczuwają dyskomfort psychiczny, zmagają się z komplikacjami natury emocjonalnej bądź psychosomatycznej. Spotkania odbywają się w Centrum Medycznym Vitamed w Aleksandrowie Łódzkim.

W szczególności zapraszam tych, których interesuje terapia lęku Łódź, Aleksandrów Łódzki i okolice.

Każde spotkanie trwa około 60 minut i jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta. Znacząca większość osób, które do tej pory skorzystały z konsultacji, ocenia je pozytywnie. Profesjonalna terapia lęku Łódź daje każdemu szansę na odzyskanie pewności siebie, samoakceptację, odzyskanie kontroli nad własnym życiem, podejmowanie świadomych i samodzielnych decyzji. Jak zawsze najtrudniejszy pozostaje pierwszy krok. Ale warto go uczynić już dziś, aby nie stracić możliwości, jakie może przynieść ze sobą jutro.

Sprawdź też: Terapia nerwicy Łódź