Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna, którą prowadzę sprawdzoną metodą Gestalt, może być realizowana w dwóch formach, zależnie od Twoich indywidualnych potrzeb:

 • psychoterapia krótkoterminowa – zwykle od 6 do 12 spotkań; w jej trakcie osoba poddawana terapii zajmuje się zwykle rozwiązaniem konkretnego problemu,
 • psychoterapia długoterminowa – od kilku miesięcy do paru lat; jest procesem rozwoju pacjenta, uświadomienia źródeł jego cierpienia i pracy nad nimi.

Koszty spotkań

 • 60 minut psychoterapii indywidualnej – 100 zł.

Formę, zakres oraz cel psychoterapii indywidualnej ustalimy wspólnie podczas konsultacji psychologicznych. Jej charakter oraz czas trwania uzależniony będzie od rodzaju oraz skali Twojego problemu.

Spotkania mogą dotyczyć:

 • nauki radzenia sobie ze stresem, wahaniem nastrojów, bezsennością,
 • wspólnego szukaniu celu, który wyznaczysz sobie do realizacji,
 • rozpoznania podłoża problemów partnerskich lub rodzinnych,
 • rozpoznania źródła niepowodzeń w pracy zawodowej,
 • terapii zaburzeń odżywiania,
 • terapii lęku,
 • terapii nerwicy,
 • terapii uzależnień.

Łódź i okolice – zapraszam wszystkich potrzebujących mieszkańców na psychoterapię w Aleksandrowie Łódzkim. Wspólnie znajdziemy dobre rozwiązanie.